Astelma leijonankidasta, neilikasta, gerministä ja kuismamarjasta. Kauden vihreillä.