Asetelma ns. standing ovations eli seisoo omin jaloin. Kukkina neilikkaa, ruusua,lyhtykoisoa sekä anopinkieltä.