Seppele valkoliljasta, minikallasta ja talearuususta. Seppelepohjana salal.